Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Narod nema što misliti svojom glavom kada ima ‘avangardu’!

Piše: Lili Benčik

U Hrvatskoj je nemoguće razdvojiti antifašizam od komunizma, jer se nije događalo odvojeno, niti se radilo o različitim ljudima, nego su isti ljudi sudjelovali u isto vrijeme u borbi za oslobođenje i osvajanje vlasti. Kod osvajanja vlasti koristili su teror i fašističke metode likvidiranja neistomišljenika. Naime mnogi su ‘zaboravili’ da je NOB bila i socijalističko-marksistička revolucija za promjenu društvenog i državnog sistema…

Hrvatske kontroverze nespojive s demokratskom Hrvatskom

Nitko više ne poštuje Odluku Hrvatskog Sabora od 8. listopada 1991. godine da Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida sve državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ, da Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ.

“Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) je pravni slijednik Saveza udruženja boraca NOR-a Hrvatske (SUBNOR H) osnovanog 16. svibnja 1948. godine”, javno piše na njihovu portalu sabh.hr u odjeljku o nama‘.

Nitko se ni ne sjeća mnogih zakona i odluka, pa i sami vladajući u Hrvatskoj ne poštuju Ustav RH, ni Zakone, a Sabor čak ni svoje odluke koje donosi!

Saborske deklaracije su proturječne jedna drugoj, na primjer:

 • o antifašizmu Deklaracija,
 • Deklaracija o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine i
 • Deklaracija o Domovinskom ratu.

Trebam li podsjetiti da zločini komunizma nisu antifašizam! Ti novokomponirani jugo-hrvatski antifašisti pozivaju se na antifašizam zapadnih Saveznika u 2. svjetskom ratu kao pobjednika nad fašizmom, ali Saveznici su nakon rata izgrađivali demokraciju, a ne totalitarni komunizam ili socijalizam.

Također podsjećam da u Deklaraciji o antifašizmu Saborski zastupnici u članku 8. pozivaju državna tijela i javne institucije na objektivno, cjelovito i nepristrano sagledavanje povijesnog razdoblja Drugog svjetskog rata i antifašizma u Republici Hrvatskoj ne izjednačavajući antifašistički pokret s ideologijom komunizma.

A u članku 9. poziva državna tijela da zakonskim sredstvima i djelatnošću čuvaju i unaprijeđuju antifašističke stečevine, vrijednosti i opredjeljenja hrvatskog društva i Republike Hrvatske te rade na očuvanju dostojanstva i skrbi nad sudionicima antifašističke borbe, na očuvanju antifašističke spomeničke baštine kao općeg kulturnog dobra, i na ukupnoj zaštiti i afirmaciji temeljnih vrijednosti antifašizma kao zalog civilizacijske budućnosti i demokratskog europskog opredjeljenja.

Kontroverza u Rezolucija Europskog parlamenta od 19. rujna 2019. o važnosti europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP)) (2019/2819(RSP)),

članak 17. izražava zabrinutost zbog kontinuirane upotrebe simbola totalitarnih režima u javnom prostoru i u komercijalne svrhe te podsjeća na to da je nekoliko europskih zemalja zabranilo upotrebu i nacističkih i komunističkih simbola,

članak 18. napominje da u javnim prostorima nekih država članica (parkovima, trgovima, ulicama itd.) i dalje postoje spomenici kojima se veličaju totalitarni režimi, što otvara put iskrivljivanju povijesnih činjenica o posljedicama Drugog svjetskog rata i propagiranju totalitarnog političkog sustava.

Hrvatski Sabor po Deklaraciji o antifašizmu nalaže čuvanje partizanskih jugoslavenskih spomenika, a EU Parlament nalaže da ih treba ukloniti!?

Što znači da je Hrvatski Sabor Deklaracijom o antifašizmu abolirao zločine komunizma i zato nema osude komunizma i komunističkih zločinaca iako ih je EU Parlament osudio!

U Hrvatskoj je nemoguće razdvojiti antifašizam od komunizma jer se nije događalo odvojeno, niti se radilo o različitim  ljudima, nego su isti ljudi sudjelovali u isto vrijeme u borbi za oslobođenje i osvajanje vlasti. Kod osvajanja vlasti koristili su teror i fašističke metode likvidiranja neistomišljenika.

Naime mnogi su ‘zaboravili’ da je NOB bila i socijalističko-marksistička revolucija za promjenu društvenog i državnog sistema:

 • Na osnovi analize prvih ustaničkih akcija u Hrvatskoj, CK KPH u Okružnici br. 3, izdanoj potkraj rujna 1941. godine, koja ima programski karakter, izlaže platformu koju Partija mora ostvariti da bi osigurala što širu podršku svih anti-okupatorskih raspoloženih snaga, kritizirajući pri tom partijska rukovodstva na terenu koja nisu shvatila “antifašistički karakter borbe u sadašnjoj fazi… nego su se orjentisala na proletersku revoluciju i neposredno zauzimanje vlasti od strane proletarijata”, što je dovelo do “sužavanja platforme borbe i gubitaka dijela masa spremnih za borbu za nacionalno oslobođenje“. Što znači da su na terenu krenuli najprije sa zauzimanjem vlasti, pa tek onda antifašistička borba za oslobođenje (poveznica ovdje).
 • Narodnooslobodilačka borba bila je organizirana i vođena pod vodstvom Komunističke parije Jugoslavije i njenog doživotnog predsjednika, Josipa Broza Tita.
 • Predsjednik Komunističke partije Jugoslavije bio je Josip Broz Tito, a ujedno i Maršal Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koja je 1.ožujka 1945. godine preimenovana u Jugoslavenska narodna armija, odlukom Vrhovnog zapovjednika NOV i POJ, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita.
 • Predsjednik FNRJ, pa poslije SFRJ bio je doživotno Josip Broz Tito (umro 4. svibnja 1980. godine)

Pa izvolite ODVOJITE komunizam od antifašizma u Jugoslaviji!? Koji su to bili antifašisti, a da nisu bili članovi KPJ ili obrnuto?

Ne može se odvojiti, jer i nakon Odluke Sabora RH od 8. listopada 1991. godine o nepriznavanju pravnih akata iz SFRJ, SABA RH sami priznaju da su pravni slijednici SUBNOR-a Hrvatske;

“Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) je pravni slijednik Saveza udruženja boraca NOR-a Hrvatske (SUBNOR H) osnovanog 16. svibnja 1948. godine”, javno piše na njihovu portalu sabh.hr u odjeljku ‘o nama’.

Ali ni to im nije dosta pa medijskom hajkom održavaju tekovine NOB-a, kult druga Tita, istovremeno po principu ‘napad je najbolja obrana’, sve što izgleda, što miriše, što pjeva, što piše, što pleše, što diše hrvatski – proglašavaju ‘ustaškim ili malo blaže, proustaškim’. Time opravdavaju svoje postojanje!

Na moje i ne samo moje, argumentirane tekstove s dokazima, poveznicama koje ukazuju na jugo-komunističke, partizanske i ostale masovne i pojedinačne zločine, reagiraju s primitivnim tekstovima punim optužbi, floskula, etiketiranja, proizvoljnih zaključaka i govora mržnje, u partizanskoj maniri bez ijedne poveznice ili dokaza kojim bi potkrijepili svoje riječi (poveznica ovdje). 

A ne smije se ni spominjati masovne likvidacije i pojedinačne zločine jer oni to ne mogu čitati, naime, predugačak im je tekst, to je ‘kobasičarski popis’ žrtava!? A tek spomenuti Tita u nekom drugom kontekstu osim hvalospjeva njegovu kultu ličnosti,  to nikako, jer odmah u njihovim, gle čuda, ateističnim očima postaješ hahahaha – SOTONA, ili u najmanju ruku KLEROFAŠIST!?

Ti kriteriji po yugo-komunističkoj i titoističkoj TERMINOLOGIJI su protuustavni. U preambuli Ustava RH jasno piše da je RH stvorena:

– na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost (poveznica ovdje),

– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države (poveznica ovdje).

Unatoč Deklaraciji o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945. – 1990. godine, NN 76/2006, da ne spominjem međunarodne Deklaracije i Rezolucije, ti relikti jugoslavenstva ne priznaju zločinački karakter jugo-komunističko-titoističke ideologije;

 • Zločini komunizma su opravdavani u ime »teorije« o klasnoj borbi i načela o diktaturi radništva (proletarijata). Interpretacija oba načela ozakonila je ‘eliminaciju’ ljudi koji su smatrani opasnima za izgradnju novog društva i, kao takvih, neprijateljima totalitarnog komunističkog režima. Velik broj žrtava u svakoj zemlji bili su državljani te zemlje.
 • Pad totalitarnih komunističkih poredaka (režima) u Srednjoj i Istočnoj Europi nije bio u svim slučajevima, pa ni u slučaju Republike Hrvatske, popraćen nacionalnim i/ili međunarodnim istragama zločina koje su ti režimi počinili. Dapače, počinitelji tih zločina nisu izvedeni pred sud međunarodne zajednice, kao što je bio slučaj sa stravičnim zločinima koje je počinio nacionalsocijalizam (nacizam).
 • Kao posljedica toga vrlo je niska svijest javnosti bivših komunističkih zemalja, pa i hrvatske javnosti, o zločinima počinjenima od strane totalitarnih komunističkih režima. Komunističke partije su legalne i aktivne u nekim zemljama, iako se u nekim slučajevima nisu distancirale od zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi u prošlosti.

Deklaracijom o Domovinskom ratu u članku 2. jasno se definira agresora. Republika Hrvatska vodila je pravedan i legitiman, obrambeni i oslobodilački, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome, a u ovome  je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

Međutim osnivač SDSS-a, dr. Stanimirović i SNV-ove NOVOSTI sa svojom ‘plejadom novinara i stručnjaka Jugoslavena’ tvrde da je to bio građanski rat, a veličanstvena oslobodilačka akcija ‘OLUJA’ etničko čišćenje Srba. Sve je to potkrijepljeno ‘znanstvenim’ radom Snježane Koren s pozicije njegovanja i kulture sjećanja jugoslavenstva (direktno.hr). 

Naravno da se koriste i knjigom dr. Dejana Jovića ‘RAT i MIT’, u kojoj čak poništava rezultat Referenduma o samostalnosti Hrvatske 19. svibnja 1991. godine, kada je 94,17% glasača podržalo državnu samostalnost Hrvatske, dok je njih 5,38% glasovalo za ostanak Hrvatske u Jugoslaviji, s rezultatom neke ankete koja je rađena na Fakultetu političkih znanosti iz Zagreba u ožujku 1990. godine.

Na podacima iz te ankete po kojoj se samo 11% građana Hrvatske izjasnilo za samostalnu Hrvatsku, a čak 25 % se izjasnilo za opstanak Jugoslavije, čak poriče i vjerodostojnost i legalnost referenduma provedenog 19. svibnja 1991. godine (poveznica ovdje).

Koji ozbiljan znanstvenik na anketama gradi znanstveni rad? Pa valjda je referendum, kao najizravniji i najdemokratskiji način izjašnjavanja građana o nekom pitanju, vjerodostojniji od anonimnih anketa koje su, s obzirom na uzorak i broj anketiranih, nepouzdane.

Autor ne crpi akademske izvore iz suvremene povijesti, nego ih svjesno krivotvori, manipulira i obrađuje na nimalo znanstvenoj osnovi u svrhu negiranja velikosrpske agresije  i prebacivanja  krivice za  rat na Hrvatsku.

To je taj milje mentalnih Jugoslavena koji se ni danas ne miri s postojanjem samostalne hrvatske države.

Hrvatskom ne vladaju  oni koji su ju stvorili, nego oni koji ju nisu htjeli, nositelji i slijednici jugoslavenske ideologije kojima je svaka hrvatska država po mjeri Hrvata nepodnošljiva! Po njihovim kriterijima se određuje tko  i što je u Hrvatskoj podobno i dopušteno.

I ne samo to, nego ih još i izdašno financiramo! Stvarno mazohistički!

A evo što sve financiramo:

 • Domovinski rat nije temelj Hrvatske, temelj je NOB i partizani – SABA RH, njih Ministarstvo hrvatskih branitelja financira i daje 20.000 eura za virtualni muzej antifašizma https://mab.hr/
 • Država Hrvatska nema temelje državnosti u prošlosti. Temelj je u NOB-u, “tu dvojbe nema” piše VEDRA – antifašistički magazin
 • Hrvatski branitelji nisu obranili Hrvatsku pod pokličem ZA DOM SPREMNI! Hrvatsku su stvorili partizani i četnici koji su kokardu zamijenili petokrakom pod pokličem SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU. Dovoljno je pogledati portal https://sabh.hr/
 • Hrvatskom ne vladaju pobjednici, hrvatski branitelji! Hrvatskom vladaju agresori preko SDSS-a koji je osnovan u okupiranom Vukovaru pod vlašću tzv. Republike Srpske krajine, oni određuju koji su Hrvati podobni, a koji nisu preko svojih; https://www.portalnovosti.com/, https://snv.hr/vrsta_publikacije/bilteni/, https://vidatv.hr/impressum/
 • Hrvatske interese ne štiti Hrvatsko pravosuđe, već osuđuje hrvatske branitelje na dugogodišnje kazne i isplatu odštete okupatorskim vojnicima koji su nekažnjeno pjevali “Slobo donesi nam salate, bit će mesa, klat ćemo Hrvate!”

SNV i njihov portal NOVOSTI dobili su iz Proračuna RH za 2023. godinu, po Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, 600.000 eura. To je novac koji svi mi uplaćujemo u Proračun RH, a praktički time plaćamo novinare koji svi redom, da ih ne nabrajam, mrze Hrvate i državu Hrvatsku! Do kada? (Poveznica ovdje)

Sve što ti  jugoslavenski jahači apokalipse s crvenim plaštem rade, skoro više od 30  godina hrvatske samostalnosti, rade s ciljem aboliranja, zaborava i negiranja zločina počinjenih u Jugoslaviji. Jugoslavija je nastala u krvi i nestala u krvi hrvatskog naroda, a oni još uvijek veličaju Tita i njegov kult ličnosti.

A udruga VEDRA osobito maštovito spaja nespojivo: NOB s Domovinskim ratom. 

To je nakazno tumačenje povijesti da bi se abolirali od počinjenih zločina komunizma!

NOB je predvodila komunistička partija, osim borbe za oslobođenje, i kao socijalističku revoluciju radnika i seljaka za osvajanje vlasti.

Agresor na Hrvatsku bila je JNA. Ta jugo-komunistička ‘narodna armija’ uzela je oružje Teritorijalne obrane Hrvatske i napala Hrvatsku.

A VEDRA, general Luka Džanko, kaže da se ponosi što je bio u JNA!?

Vjerujem da da, s obzirom na nebulozne izjave koje daje!

Njihov prof. emeritus dr.sc. Josip Milat kaže da dvojbe nema, Tito i NOB stvorili su Hrvatsku, jer da je oni nisu stvorili ne bi hrvatski branitelji imali što braniti? A što su branile generacije i generacije Hrvata kroz povijest nego teritorij na kojem su živjeli? Branili su svoje domove i svoja ognjišta!

Ali se drug prof. emeritus dr.sc. Josip Milat niti jednim slovom nije osvrnuo na zločine Titove komunističke diktature, pa ni u tragovima, da je hrvatski narod bio žrtva tog njihovog Titoizma i da je pitanje je li ustvari oslobođen ili ponovno okupiran!? Naime fašistički teror i ideologija samo su zamijenjeni komunističkim progonima, terorom i bezbožnom komunističkom ideologijom.

U Domovinskom ratu, hrvatski branitelji obranili su Hrvatsku od agresije jugo-titoističke komunističke JNA i Srbije. Tko to može spojiti?

Mogu, mogu zadrti, isprani titoistički umovi kojima je sve omogućeno, pa i nebulozna usporedba 1945. s 1995. godinom.

1945. godine nacizam je zamijenjen zločinačkim komunizmom, a 1995. godine hrvatski branitelji izborili su stvarnu slobodu i demokraciju, i to bez Križnog puta, bez Hudih jama, bez Macelja, bez fojbi, bez ubojstava svećenika i časnih sestara koji ‘krase’ Titovo djelo!

I kada VEDRA veliča Titovo djelo, moram raskrinkati njihove laži!

Tito je oduzeo Hrvatima teritorij gdje su stoljećima živjeli: Srijem, Zemun i Boku Kotorsku, i presjekao Hrvatsku kod Neuma, a ne da im je nešto dao!

I ponavljam, po tko zna koji put, Tito nije zaslužan za pripojenje Istre Hrvatskoj, jer bi je bez istarskog svećenstva nepovratno izgubio!

Da, Tito je oružjem ‘oslobodio’ Istru i Trst. Ali ne kažu da se s tim istim oružjem morao povući iz Trsta, pa čak i iz Pule. Nije mu pomoglo to oružje već je pomoglo istarsko svećenstvo na čelu s Božom Milanovićem, koje je na temelju matičnih knjiga dokazalo da u Istri živi većinski hrvatski narod!

I nije ZAVNOH pripojio Istru Hrvatskoj nego Istarski rodoljubi koji su Proglas napisali prije ZAVNOH-a, 13. rujna 1943. godine, i istarsko svećenstvo na Pariškoj mirovnoj konferenciji koja je završena 10. veljače 1947. godine.

Kao znak ‘zahvalnosti’ Tito je prekršio potpisani dogovor između Bože Milanovića i Titovih emisara Dušana Diminića i Ivana Motike, da će istarsko svećenstvo moći normalno pastoralno djelovati i raditi. (Str.223-224, knjiga Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik, Fabijan Veraja, izdano od Biskupije Porečko-Pulske 2013. godine)

Posljedica tog ‘normalnog’ rada bile su oduzimanje crkvenih matičnih knjiga, progon svećenika i ubojstvo mladog svećenika Miroslava Bulešića 24. kolovoza 1947. godine, kada ga je, nakon krizme u župnoj kući, Slavko Sanković zaklao nožem, oprao krvave ruke i nož na valovu ispred kuće i ponavljao: “Primio njegovu dušu, primio njegovu dušu!” riječi koje je don Miro izrekao prije smrti.

I na kraju umjesto zaključka treba posebno napomenuti za one koji ne poznaju licemjerje, lažljivost i podmuklost komunističko-titoističke ideologije, da komunisti-titoisti sebe smatraju avangardom, naprednim pokretom, jedinim predstavnicima naroda, jer narod nema što misliti svojom glavom kada ima ‘avangardu’, komuniste-titoiste, koja umjesto njega misli i u njegovo ime vlada!

A demokratski orijentirani, koji takvo jednoumlje ne podržavaju, narodni su neprijatelji, izdajice, špijuni, imperijalistički agenti, reakcionari, i naravno ustaše, klerofašisti, ultradesničari i još pokoji izraz njihove maštovite terminologije. E to je retorika koju i dan danas koriste titoisti proizvodeći ustaše da sami pred sobom imaju opravdanje za svoja nedjela.

Lili Benčik/hrvatskepravice

Udruga Hrvatski Ratnik

2 komentara
Ostavite vaš komentar

2 komentara