Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Piše li to papa Franjo neku novu Bibliju po kojoj će sotona vladati svijetom!?

Piše: Lili Benčik

Ne vjerujem da papa ne poznaje Bibliju, pa se pitam pišu li papa i njegovi sljedbenici neku novu bibliju po kojoj će sotona zavladati svijetom!? Pod pontifikatom pape Franje vjernik katolik osjeća se izgubljeno i iznevjereno, izgubio je Božju prisutnost i zaštitu Katoličke crkve. Papa Franjo je svojim postupcima izazvao tektonske poremećaje i podjele, otvorio je “vrata paklena” unutar same jezgre Katoličke crkve i svijeta!

Piše li to papa Franjo neku novu sinodalnu bibliju po kojoj će umjesto Boga sotona zavladati svijetom!?

Postanak: “Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.” Stoga je potpuno nerazumljivo, izopačeno, kontraproduktivno i protivno Božjem nauku da bi istospolni parovi mogli dobiti blagoslov kako je papa Franjo izjavio na početku nove Sinode o sinodalnosti.

Kategorički NE. To je protuprirodno, protiv Biblije i protiv Boga!

Ne vjerujem da papa ne poznaje Bibliju, pa se pitam pišu li papa i njegovi sljedbenici neku novu bibliju po kojoj će sotona zavladati svijetom!?

“Duh je protagonist žive Crkve, djeluje u Crkvi. Opasno je ako to ne živimo, ako nismo na visini poslanja Duha Svetoga, kada vjeru svodimo na moral, na etiku. Ne treba se zaustavljati samo na pokoravanju Božjim zapovijedima, i ništa više od toga, to je kazuistika i hladni moral.”

Eto, jasno je zašto se papa Franjo nije zaustavio na pokoravanju Božjim zapovijedima, odnosno etici i moralu, nego se pokorio svjetovnoj vlasti, valjda je po njemu svjetovna vlast etičnija i moralnija od Božjih zapovjedi!? Nevjerojatno kontradiktorno!

S jedne strane Duh Sveti koji nas potiče da hvalimo Boga, jer nas izbavlja iz bijede kamo nas odvodi svjetovni duh, da bi s druge strane u slijedećoj rečenici rekao da “se ne treba zaustavljati na pokoravanju Božjim zapovijedima” i prihvatio svjetovni duh i svjetovne norme!?

Nevjerojatno koju je pustoš izazvao u Katoličkoj crkvi!?

Nakon 26 godina pontifikata Svetog pape Ivana Pavla II u kojem je vjernik katolik osjećao Božju prisutnost i zaštitu Katoličke crkve, jer “Kultura života znači poštovanje prirode i zaštita Božjeg djela stvaranja. Na poseban način, znači poštovanje ljudskog života od prvog trenutka začeća do prirodne smrti.”

Sveti papa Ivan Pavao II bio je čvrsta stijena, Petrov nasljednik: “Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.” (Matej 16, 17-19)

Pod pontifikatom pape Franje vjernik katolik osjeća se izgubljeno i iznevjereno, izgubio je Božju prisutnost i zaštitu Katoličke crkve. Papa Franjo je svojim postupcima izazvao tektonske poremećaje i podjele, otvorio je “vrata paklena” unutar same jezgre Katoličke crkve i svijeta!

Bože, oprosti mu jer (ne)zna što čini!?

Cijeli članak možete pronaći na poveznici ovdje.

Lili Benčik/hrvatskepravice

Photo by Pexels

Udruga Hrvatski Ratnik

3 komentara
Ostavite vaš komentar

3 komentara
  1. Dobro papa poznaje Bibliju, ne bi bio tamo gdje je da nije tako. Problem je što ljudi nisu svjesni razlike između katolicizma i kršćanstva. Katolicizam sa papom na čelu oduvijek je ratovao protiv kršćanstva i poruke opisane u Bibliji. Katolicizam je poganstvo, klanjanje idolima i izvrtanje svega iz Biblije. Samo jedan primjer, u Bibliji piše da nikog ne zovete ocem, osim Boga, a papu nazivaju svetim ocem. Takvih primjera ima stotine, od sakrivanja Božjeg imena na 6000+ mjesta iz Biblije, do slavljenja poganskih blagdana i ignoriranja Biblijskih blagdana.

    Crkva nije institucija niti zgrada. Crkva su ljudi.

    1. Valjda treba novi Isus na križu da pobije ovo sotonstvo, ili novi Mesija koji će likvidirati svu zlatnu telad kojoj se sotona danas klanja????????????????????