Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Tko je i zašto je Nada Šikić najbolji izbor za Hrvatsku? – 2 dio

Posted by Hrvatski Ratnik

Kako smo već u samom startu, osnivanjem nove političke stranke Hrvatsko Bilo, izazvali panične reakcije i strah kod vladajuće kaste, a što nam je u stvari kompliment, tako smo i očekivali napade svih dobro plaćenih HDZ-ovih trolova. Ali dugovi dragi kad nas već pokušavate diskreditirati, a još nismo ni počeli raditi, onda činite to bar činjenicama i argumentima, a nemojte se spuštati na vrijeđanje na osobnoj razini, i prije svega pročitajte članak.

Stoga danas donosimo još jedan članak s Kamenjara objavljen 11. travnja 2017. godine o predsjednici novoosnovane stranke Hrvatsko Bilo prof.dr.sci Nadi Šikić…

Dr.sc. Nada Šikić nakon dobivene arbitraže u Ženevi omogućila je isplatu mirovina korisnicima HVO-a

U ožujku 2017. godine izvijestili smo vas kako je bivša Karamarkova ministrica dr.sc Nada Šikić dobila presudu u Ženevi ispred Međunarodne organizacije rada čime je odbačena tužba Sindikata udruženja umirovljenika Srbije.

Prepuštena sama sebi i vlastitom timu u sklopu resornog ministarstva, u vrijeme pada Vlade RH i izbornog ozračja u zemlji, spriječila je bankrot državnog proračuna jer u slučaju gubitka spora minimalna šteta za RH iznosila bi oko 35 milijardi kuna, očekivana i do 100 milijardi kuna nepravičnom isplatom umirovljenika tzv. SAO krajne.

O dobivenoj presudi Vlada RH nije izvijestila javnost kao u slučaju gubitka arbitraže INA – MOL, što je kontradiktorno, dok je HRT otišao korak dalje i cenzurirao vijest koja je došla do njihovog termina središnjeg Dnevnika iako je presuda dobivena, a pisani podnesak stiže u lipnju 2017. godine.

Osim što je spasila bankrot državnog proračuna tj. spriječila nova zaduženja na posljednjoj sjednici tehničke Vlade RH, bivša Karamarkova ministrica dr.sc. Nada Šikić, uspjela je uvrstiti točku na dnevni red sjednice a koja se odnosila na vraćanje duga HVO-e za neisplaćene mirovine od 2007. godine osnovom naplate nenaplaćenih mirovinskih potraživanja od bivših država SFRJ.

Za pretpostaviti je, da nam se nije dogodila kratkotrajna Karamarkova vlada i imenovanje dr.sc. Nade Šikić za ministricu resornog ministarstva, kako nikada ova potraživanja ne bi bila isplaćena kao niti odbijena presuda umirovljenika tzv. SAO krajne ispred Međunarodne organizacije rada u Ženevi, budući se Sanaderova vlada nije pretežito razlikovala od Plenkovićeve u pogledu jednog čovjeka, jer u obje Vlade RH zajednički nazivnik u konačnici činio je, a čini i dan danas, Milorad Pupovac.

Republika Hrvatska je odnose u socijalnom osiguranju s republikama bivše SFRJ uredila sklapanjem bilateralnih ugovora kojima je utvrđeno da su prava iz mirovinskog osiguranja ostvarena do 8. listopada 1991. godine trajna obveza one države u kojoj su i ostvarena do tog datuma, te da se mirovine ostvarene uračunavanjem mirovinskog staža navršenog u obje države ugovornice nakon 8. listopada 1991. godine pa do stupanja pojedinog ugovora na snagu, ponovno određuju na način da svaka država priznaje, odnosno određuje svoj dio mirovine na temelju mirovinskog staža ostvarenog samo u toj državi ugovornici.

Navedeni ugovori ne sadrže sve potrebne elemente (nemaju rok dospijeća, ugovoren obračun kamata). Budući da je od sklapanja istih proteklo skoro 20 godina, te da su navedeni ugovori sklopljeni na neodređeno vrijeme, uz mogućnost da ga svaka država ugovornica može otkazati u pisanom obliku, diplomatskim putem, najkasnije šest mjeseci prije isteka tekuće kalendarske godine, potrebno je iste revidirati.

Poslovi preračuna mirovina prema navedenim ugovorima nisu se obavljali na djelotvoran i učinkovit način. Postupci preračuna mirovina mogli su se pokrenuti najranije s danom stupanja ugovora na snagu, a nije propisan rok do kojega se postupci mogu pokretati, zbog čega je od pokretanja postupka preračuna do donošenja rješenja prošlo puno vremena (više godina).

Porezni nadzor zatražen je od 2013. godine, a temeljem svega naprijed navedenog razvidno je da podaci u Glavnoj knjizi i financijskim izvještajima Zavoda, pomoćnim knjigama i evidencijama, te u bazama podataka nisu usklađeni, odnosno da Glavna knjiga Zavoda nije točna, istinita i pouzdana, da se unos podataka u poslovne knjige nije temeljio na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama, te da financijski izvještaji Zavoda na dan 31. prosinca 2013., 31. prosinca 2014. i 31. prosinca 2015. godine ne iskazuju stvarno stanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obveza i izvora vlasništva.

Posljedica neažurne provedbe propisa vezano za preračun mirovina s državama nastalim na području bivše SFRJ je produljena isplata mirovinskih i drugih proračunskih davanja koja su trebala preći na inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja, te gubitak proračunskih sredstava zbog nepravovremene i nepotpune naplate potraživanja.

Proračunskim nadzorom nalaže se utvrditi točna potraživanja od inozemnih nositelja mirovinskog osiguranja vezano za preračun mirovina s državama nastalim na području bivše SFRJ, te poduzeti sve zakonom propisane mjere za naplatu dospjelih potraživanja, odnosno prihoda iz svoje nadležnosti, kako ne bi došlo do zastare istih.

Postavlja se retoričko pitanje tko je odgovoran za učinjenu štetu, ili je glavni problem u Republici Hrvatskoj nezakonita isplata dnevnica koja je kap u moru u odnosu na neisplaćene mirovine radi očigledno ciljanih propusta?

S obzirom da se dug preračunava prema svakom pojedinom zahtjevu što je s onima koji su preminuli prije 2012. godine? Hoćemo li ikada saznati koliki je stvarni ukupan dug budući da je sustav zakazao kroz sve ove godine, a oko 100.000 predmeta treba ručno obraditi, gdje pritom treba uzeti u obzir kako svatko ima drukčije vrijeme radnog staža u pojedinim zemljama i različite uplate u mirovinski fond?

Za pretpostaviti je da tek kada se svi predmeti objedine znati će se ukupna šteta, a za sada je procjena ½ milijarde kn godišnje.

Zahvaljujući bivšoj Karamarkovoj ministrici, dr.sc. Nadi Šikić, pokrenuta je isplata duga HVO-u i članovima njihovih obitelji koju je osigurala aktivirajući naplate mirovina od 2003. godine prema zemljama bivše SFRJ, budući je iste godine sklopljen novi međunarodni sporazum.

U više navrata bila je Državna revizija koja nikada nije uočila nepravilnosti jer nenaplaćena potraživanja nisu knjigovodstveno vođena. Također, treba istaknuti kako je  svake godine financijski proračun HZMO-e prošao u saborskoj proceduri.

Umjesto da ju slavimo i uvažavamo njezin predan rad u interesu Republike Hrvatske, za uzvrat mandatar joj se zahvalio iako nikada nije javnosti obrazložio argumentirane činjenice u pogledu njezine smjene već je naglasio kako je on pobijedio na izborima, te kako sam bira svoj tim, a vi se mislite jeste li baš njega preferirali ili ste imali simpatije prema drugoj osobi na listi HDZ-a.

Pita li se Andrej Plenković misle li birači isto nakon spoznaje da je smijenjena osoba koja je učinila više za Hrvatsku nego li što će učiniti mnogi ministri aktualne Vlade RH kojom isti predsjedava?

Zastara ne postoji, a isplata mirovina uslijedit će u travnju za korisnike HVO-a koji žive na području teritorija RH, dok u svibnju na teritoriju BIH (zbog njihove obrade i banaka HZMO)

Sanjin Baković/Kamenjar.com

Udruga Hrvatski Ratnik

Jedan komentar
Ostavite vaš komentar

Jedan komentar