Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Znanost

Neuspjeh vlade Republike Hrvatske u zaštiti pučanstva od neionizirajućeg zračenja (4G-5G)


Neuspjeh Vlade RH da poduzme korake za zaštitu javnog zdravlja, kršenje osnovnih ljudskih prava da se osigura sigurno okruženje za život i potencijal korporativnog zarobljivanja koje vrši telekomunikacijska industrija.

Smjernice koje je Vlada usvojila za zaštitu javnosti od štetnih učinaka zračenja elektromagnetskog polja oslanjaju se na jedan ključni princip; da neionizirajuće zračenje nanosi štetu samo pri stupnju izloženosti zagrijavanja tkiva, ispod kojeg nema biološkog učinka. Pokazalo se da je ovo načelo pogrešno i ograničeno, što je dokazala snažna i uvjerljiva baza recenziranih znanstvenih radova.

Međutim, unatoč zastupljenosti sve većeg broja visoko cijenjenih znanstvenika, akademika i zdravstvenih radnika koji se o ovim pitanjima i javno očituju, Vlada Republike Hrvatske ne djeluje da zaštiti javno zdravlje. (Sažetak znanstveno dokazanih bioloških učinaka EMF zračenja sadržan je u donjim dodatnim informacijama).

Što je najvažnije, organizacija koja pruža smjernice Vladi, Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja, ICNIRP, ocijenjena je na žalbenom sudu u Torinu da je u sukobu interesa, kao posljedica odnosa svojih članova s ​​industrijom. Smatralo se da su ICNIRP-ove smjernice “nepouzdane zbog pristranosti”. Ova je presuda u javnoj domeni i opet je Vlada odbila djelovati, izlažući javnost i našu ekologiju potencijalnoj opasnosti po život.

Kako bi se stanovnici ove zemlje zaštitili i valjano informirali o ovim važnim pitanjima, smatramo da je neophodno da Vlada bude primorana poduzeti cjelovitu javnu, neovisnu i transparentnu istragu objavljenih istraživanja o štetnim učincima izloženosti elektromagnetskom zračenju na zdravlje prije bilo kakvog daljnjeg širenja mogućnosti bežične telekomunikacijske mreže. Ponašanje ICNIRP-a i pouzdanost njegovih smjernica neizbježno bi se trebalo ispitati kao dio ovog procesa.

Vlada koja ignorira znanost i spremna se kockati zdravljem svojih građana nedostojna je povjerenja. Stoga tražimo da se očitujete o ovom gorućem problemu, o znanosti koja dokazuje rizik za stanovništvo Republike Hrvatske (te podjednako i za biološke vrste na teritoriju Republike Hrvatske) i pozivanju na načelo predostrožnosti sve dok se ne provede istraga navedena u tekstu iznad.

S poštovanjem, Udruga Hrvatski Ratnik

Precizne činjenice o rizicima za javno zdravlje i ekologiju kojeg Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva ignoriraju

 1. Zbog ovoga su Vladine smjernice o elektromagnetskom zračenju u osnovi pogrešne

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva oslanjaju se na smjernice Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP) kako bi zaštitile javnost od štetnih učinaka zračenja elektromagnetskih polja (EMR). Dokazano je da su ove smjernice duboko manjkave – pogledajte Pall, M. (2018) (1) i Hardell & Nyberg (2020) (2).  i Naren i sur. (2020.) (3).

ICNIRP-ove smjernice temelje se na jednom temeljnom principu – da neionizirajuće zračenje (koje uključuje one frekvencije koje se koriste za bežične telekomunikacije) može prouzročiti štetu samo toplinskim učincima, zagrijavanjem tkiva, iznad određene razine izloženosti neionizirajućem elektromagnetskom zračenju, ispod koje ne dolazi do negativnih bioloških posljedica.

Ove smjernice pretpostavljaju da se prosječni intenzitet EM zračenja i specifična razina apsorpcije (SAR) mogu koristiti za predviđanje bioloških učinaka, pa stoga zaključuju zadovoljavajuće mjere sigurnosti. Zapravo, negativni netermalni biološki učinci javljaju se otprilike već kod intenziteta koji su 100 000 puta ispod dopuštenih razina utvrđenih u smjernicama ICNIRP-a.

Pregled postojeće znanosti koju citira ICNIRP zanemaruje:

 • Mnoštvo važnih znanstvenih kritika koje pokazuju netermalne negativne biološke učinke uzrokovane EM zračenjem
 • Dokazanu biološku heterogenost i uspostavljene biološke mehanizme
 • Učinak impulsnog EM zračenja koje je mnogo biološki aktivnije od nepulsnog EM zračenja istog prosječnog intenziteta i
 • Složene odnose između doze primljenog zračenja i odgovora organizma ne to zračenje

Doista, sada postoje tisuće recenziranih znanstvenih studija koje pokazuju nedvosmislene dokaze da neionizirajuće zračenje na vrlo niskim razinama izloženosti uzrokuje značajne biološke štete, kao što su:

 • karcenogenost (tumori mozga / gliomi, rak dojke, akustični neuromi, leukemija, tumori parotidne žlijezde),
 • genotoksičnost (oštećenje DNA, inhibicija popravljanja DNA, struktura kromatina), mutagenost, teratogenost,
 • neurodegenerativne bolesti (Alzheimerova bolest, amiotrofična lateralna skleroza ili ALS) ‘
 • neurobehavioralni problemi, autizam, reproduktivni problemi, poremećeni ishodi trudnoće, prekomjerne reaktivne vrste kisika / oksidativni stres, upala, apoptoza, poremećaj krvno-moždane barijere, proizvodnja epifize / melatonin, poremećaj spavanja, glavobolja, razdražljivost, umor, poteškoće u koncentraciji, depresija, vrtoglavica , tinitus, peckanje kože, probavni poremećaji, tremor, srčane nepravilnosti,
 • štetni utjecaji na živčani, krvožilni, imunološki, endokrini i koštani sustav,
 • oštećenje naponski ograničenih kalcijevih kanala (VGCC) u stanicama.

Pogledajte kao primjere; Pall M, (2018.)(1); Doyon PR i suradnici, (2017.)(4); Herbert MR & Sage C (2013)(5); Panagopoulos i sur. (2002)(6); Belpomme i dr., (2018)(7) .; Beljajev i sur., (2016.); Miller i suradnici, (2018)(8) .; Barnes i Greenebaum, (2020)(9), Igor Yakymenko i sur., (2016)(10)

Od posebne su važnosti dvije studije objavljene 2018. Prvo, istraživanje provedeno od strane Nacionalnog toksikološkog programa Sjedinjenih Američkih Država (NTP), koje je zaključilo da je niska izloženost radiofrekvencijama elektromagnetskog zračenja uzrokovala Schwannom (tumore) na srcu, a mogla bi biti i povezana s glijalnim tumorima mozga. Drugo, rezultati NTP studije ponovljeni su istraživanjem provedenim na Institutu Ramazzini u Italiji. Potonji eksperiment posebno je osmišljen kako bi oponašao izloženost okoliša elektromagnetskom zračenju povezanu s telekomunikacijskom baznom stanicom. Ponavljanje ishoda u odvojenim studijama predstavlja uvjerljiv dokaz u znanstvenim krugovima.

S obzirom na veliku količinu vjerodostojnih znanstvenih studija koje pokazuju da EM zračenje uzrokuje štetne učinke na staničnu strukturu, glavno načelo na koje se ICNIRP oslanja je dokazano kao pogrešno. U ovom slučaju, njihove se smjernice sada sigurno moraju smatrati nepouzdanima i nedovoljnima za zaštitu javnog zdravlja.

 1. Zbog ovoga je Vlada Republike Hrvatske kriva i odgovorna što nije poduzela mjere za zaštitu javnosti

(a) Vlada je odbacila ozbiljne rizike po zdravlje koje je utvrdila znanstvena zajednica

Vlada je odbacila izraženu zabrinutost građana, pozivajući se jednostavno na njeno oslanjanje na smjernice ICNIRP-a, bez ikakvog priznanja znanstvenih dokaza koji su u suprotnosti s takvim savjetima, ili činjenice da se ICNIRP oslobađa odgovornosti unatoč ograničenosti njegovih preporuka.

(b) Nije provedeno neovisno istraživanje zdravstvenih posljedica upotrebe EM zračenja viših frekvencija, pulsirajućih milimetarskih valova, koji će se koristiti za isporuku 5G bežične tehnologije

Daljnja zabrinutost tiče se uvođenja bežične 5G tehnologije i namjere da se upotrijebi sve širi spektar valnih duljina viših frekvencija (od 3-300GHz). Te će se frekvencije koristiti jer nose veću energiju, što omogućuje veći prijenos podataka većom brzinom. Nisu provedene studije o utjecaju EM zračenja na zdravlje na ovim frekvencijama ali budući da ozbiljne biološke štete uzrokuju niže frekvencije, proizlazi da će veće energetske frekvencije nanijeti još veću štetu. Šteta je izražena naročito na određenim specifičnim, rezonantnim frekvencijama, koje djeluju na pojedine vrste molekula vitalne za biološke procese. Prije svega tu se misli na djelovanje na svojstva vode kao glavnog medija bioloških procesa te djelovanje na molekule kisika koji udišemo.

(c) Rusko istraživanje štetnih zdravstvenih posljedica zračenja milimetarskih valova je u javnoj domeni, što pokazuje da pridruženo EM zračenje nanosi ozbiljnu štetu

Središnja obavještajna agencija SAD-a, CIA, je 2012. deklasificirala seriju ruskih studija o učincima milimetarskog zračenja valnih duljina, što je dokazalo ozbiljnu biološku štetu organizmima, ponovno razbijajući mit da izloženost neionizirajućem zračenju na niskoj razini uzrokuje samo toplinski učinak. Rezultat ovog istraživanja ne uzima se u obzir prilikom donošenja odluka.

(d) IARC-ov program monografije o utvrđivanju kancerogenih opasnosti za ljude daje prioritet preispitivanju rizika od neionizirajućeg zračenja kao karcinogena klase 1

Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije (IARC) kategorizirala je EMF kao karcinogen Klase 2B u 2011. godini, ali zbog težine suvremenih istraživanja učinaka EMF-a mnogi znanstvenici, uključujući bivše članove ICNIRP-a, pozivaju na prekategorizaciju neionizirajućeg zračenja u dokazan karcinogen Klase 1.

 1. Zbog čega Vlada krši zakon

(a) Vlada je dužna zaštititi zdravlje i dobrobit svojih državljana, uključujući zaštitu od izlaganja stanovništva “opasnim djelatnostima”, što uključuje proizvodnju elektromagnetskog zračenja. Nije pokušala procijeniti rizik od postojećeg bežičnog EM zračenja ili potencijalni rizik koji predstavljaju milimetarski valovi EM zračenja koji se koriste za isporuku bežičnog 5G.

(b) Vlada nije priznala niti istražila materijalne dokaze koji ukazuju na ozbiljnu biološku štetu koju uzrokuje EM zračenje, što krši gore navedenu dužnost.

(c) Suprotno prihvaćenoj praksi, Vlada se nije pozvala na „načelo predostrožnosti“ u vezi sa zaštitom javnog zdravlja i ekosustava od štetnih učinaka EM zračenja.

(d) Dopuštajući primjenu neprovjerene tehnologije (bežična komunikacija milimetarskih valnih duljina) bez ikakve procjene učinka na javno zdravlje, a s obzirom na to da pojedinac nema mogućnost isključiti se od nehotičnog kontinuiranog izlaganja posljedičnom zračenju, Vlada zapravo dopušta provođenje eksperimenta na svojim građanima bez njihovog pristanka. To krši Nürnberški zakon iz 1947. godine.

Gore navedena djela i / ili propusti krše članke 2. i / ili 8. Europske konvencije o ljudskim pravima, odjeljak 6. Zakona o ljudskim pravima iz 1998. i javno pravo. Stoga je važno Vladu prisiliti da poštuje ​​ove zakonske odredbe koje su stvorene da zaštite javni interes i dobrobit javnosti.

 1. Razlozi zašto je javnost zabrinuta zbog korporativnog zarobljivanja od strane telekomunikacijske industrije

(a) ICNIRP je neodgovorno, samoizabrano tijelo.

(b) Brojna neovisna izvješća identificiraju članove odbora i savjetnike ICNIRP-a kao osobe koje imaju izravnu i / ili neizravnu povezanost ili komercijalne odnose s telekomunikacijskom industrijom. Ovi navodi sugeriraju da su ICNIRP i njegove sigurnosne smjernice u vezi s telekomunikacijskim EM zračenjem u velikoj suprotnosti. Prisutan je sukob interesa. Također je vrijedno napomenuti da su određeni članovi ICNIRP-a istovremeno članovi Međunarodnog odbora za elektromagnetsku sigurnost (ICES) od Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), registriranog u SAD-u, koji je organizacija koja zastupa industrijske/korporacijske interese.

(c) Vijeće Europe je 2011. godine savjetovalo državama članicama da „preispitaju znanstvenu osnovu za trenutne standarde o izloženosti elektromagnetskim poljima koje je utvrdio ICNIRP, a koja imaju ozbiljna ograničenja“, te primijene alternativne principe koji, najbitnije, razmatraju netermalne ili biološke učinke neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja. Ovaj savjet se nije slijedio.

(d) Žalbeni sud u Torinu 2019. zaključio je da je ICNIRP privatna organizacija, čije smjernice o elektromagnetskim frekvencijama imaju veliku ekonomsku i stratešku važnost za telekomunikacijsku industriju, s kojom, štoviše, nekoliko članova ICNIRP-a ima veze putem konzultantskih odnosa. Nadalje, sud je presudio da smjernice dane od ICNIRP-a treba smatrati nepouzdanima zbog pristranosti. Nakon ove presude, Hrvatska vlada nije poduzela mjere za ocjenu istinitosti smjernica koje je dao ICNIRP, niti je dodatno istražila ozbiljne implikacije na javnu sigurnost koje proizlaze iz odluke suda.

(e) Neovisne istrage sugeriraju da telekomunikacijska industrija pribavlja i utječe na znanstvene studije koje su osmišljene da proturječe i dovode u sumnju valjane znanstvene dokaze o šteti koju nanosi neionizirajuće radiofrekventno EM zračenje. Takva izvješća također tvrde da je industrija uključena u veliku kampanju davanja pogrešnog zdravstvenog materijala javnosti. Utvrđeno ponašanje analogno je korporativnom zarobljavanju od strane duhanske industrije i nužno je da Hrvatska vlada pokrene potpunu neovisnu istragu ovih navoda kako bi osigurala povjerenje javnosti u zdravstvene savjete o izloženosti EM zračenju.

 1. Zbog ovoga Vlada ometa demokraciju

Postoji ozbiljna zabrinutost zbog dugoročnih štetnih učinaka bežičnog EM zračenja, posebno 5G-a, na ljudsko zdravlje i našu ekologiju. Međutim, Hrvatska vlada ne uspijeva odgovoriti na bilo kakve stavove o opravdanoj zabrinutosti i rizicima koji su identificirani u velikoj i vjerodostojnoj bazi znanstvenih studija i radova. Umjesto toga, pridaje veću težinu smjernicama privatne organizacije čija je neovisnost dovedena u pitanje i čiji se savjeti na sudu smatraju pristranima.

Nadalje, Hrvatska vlada je donijela zakon koji zabranjuje pojedincima i vijećima da se odupru zahtjevima za planiranje izgradnje nove telekomunikacijske infrastrukture zbog zabrinutosti za zdravlje. Stoga su građani stavljeni pred svršen čin jer im se zakonski onemogućuje da se usprotive postavljanju telekomunikacijskih antena u svojoj zajednici na temelju jasnih znanstvenih dokaza o šteti po zdravlje i ekologiju.

Tamo gdje su građani, pojedinačno ili kolektivno, zakonski onesposobljeni učinkovito osporiti pitanja koja se odnose na njihovu sigurnost i dobrobit putem svojih lokalnih vijeća ili putem središnje vlasti, jer ih zakoni u tome sprječavaju, očiti je neuspjeh demokratskog procesa.

 1. Sažeti komentari

Vjerodostojna recenzirana znanost pokazuje da je izloženost EM zračenju na niskoj razini opasna po zdravlje. Tijelo koje pruža sigurnosne smjernice u vezi sa zaštitom od EM zračenja ocijenjeno je pristranim i na njega su neopravdano utjecali ekonomski interesi telekomunikacijske industrije. I, unatoč znanstvenim dokazima o opasnosti od EM zračenja, Hrvatska vlada se nije pozvala na načelo predostrožnosti, koje bi bilo primjenjivo na bilo koji drugi potencijalni kancerogen.

Ironično je da u vrijeme kada se znanost poziva da bi se opravdao Vladin odgovor na COVID-19, znanost koja se odnosi na štetu uzrokovanu EM zračenjem se ignorira; prijetnja koja može predstavljati još veći dugoročni rizik za javno zdravlje.

U nedostatku zaštite javnosti, Vlada krši međunarodno i domaće pravo i ometa pravo građana da se zaštite od instalacije potencijalno štetne telekomunikacijske infrastrukture u svojim lokalnim zajednicama.

Ovim pismom zahtijevamo da se Hrvatsku vladu pozove na odgovornost!

Zahtijevamo da se izuzetno ozbiljno pitanje opasnosti bežičnih telekomunikacijskih EM zračenja pravilno istraži i poduzmu odgovarajuće znanstveno utemeljene mjere za zaštitu zdravlja i dobrobiti javnosti i naše ekologije.

Apeliramo na članove sadašnje i svih budućih vlada Republike Hrvatske da se zamisle nad vlastitom sudbinom i sudbinom vlastite djece koja će snositi biološke posljedice svih odluka njihovih roditelja.

Slika: Milimetarski EM valovi (5G) apsorbiraju molekule kisika i vode iz zraka te ih koriste za prijenos energije


UDRUGA HRVATSKI RATNIK

 

Reference

 1. Pall M., 2018., 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence

for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field

(EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them,

https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_for_EU_US_and_International_Health-Compelling_Evidence.pdf

2. Lennart Hardell, Rainer Nyberg, 2020.,

Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation,

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32064102/

3. Naren, Anubhav Elhence, V. Chamola, M. Guizani, 2020.,

Electromagnetic Radiation Due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth Technologies: How Safe Are We?,

https://www.semanticscholar.org/paper/Electromagnetic-Radiation-Due-to-Cellular%2C-Wi-Fi-We-Naren-Elhence/c2ca1a7beab71c1bc7dd32e2866c706266fe5e9e

4. Doyon PR*, Johansson O., 2017., Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress immunity, thereby increasing risk for opportunistic infection: Conceivable mechanisms of action,

https://www.emfdata.org/en/studies/detail&id=561

5. Martha R. Herbert, Cindy Sage, 2013.,

Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link – Part I,

http://www.marthaherbert.org/library/Herbert-Sage-2013-Autism-EMF-PlausibilityPathophysiologicalLink-Part11.pdf

6. Dimitris J Panagopoulos, Andreas Karabarbounis, Lukas H Margaritis, , Mechanism for action of electromagnetic fields on cells, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12379225/

7. Dominique Belpomme, Lennart Hardell, Igor Belyaev, Ernesto Burgio, David O. Carpenter, , Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing

radiation: An international perspective, https://www.commackschools.org/Downloads/2018%20Belpomme%20thermal%20and%20non-thermal%20health%20effects%20(1).pdf?v=22552380

8. Igor Belyaev i suradnici, 2016., EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27454111/

9. Anthony B. Miller, L. Lloyd Morgan, Iris Udasin, Devra Lee Davis, Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102), Environmental Research, Volume 167, 2018, Pages 673-683, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118303475

 10. Frank Barnes, Ben Greenebaum, 2020., Setting Guidelines for Electromagnetic Exposures and Research Needs, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32311139/

11. Igor YakymenkoOlexandr TsybulinEvgeniy SidorikDiane HenshelOlga KyrylenkoSergiy Kyrylenko, 2016., Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26151230/

Bez komentara
Ostavite vaš komentar