Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Ciljevi

  • Unapređivanje kvalitete i standarda življenja hrvatskih ljudi.
  • Promicanje i zaštita tradicionalnih kršćanskih vrijednosti hrvatskog društva. 
  • Razvoj i promicanje politički odgovornog građanstva koje shvaća važnost aktivnog sudjelovanja u donošenju demokratskih odluka u svrhu unapređenja, kao i očuvanja temeljnih sloboda i prava svih ljudi građana RH. 
  • Poticanje i angažman u radu sa svim slojevima hrvatskog društva na učenju i odgoju svih, a osobito mladih, u upoznavanju hrvatske povjesti, identiteta i kulturne baštine,s posebnim naglaskom na očuvanje istine o Domovinskom ratu.
  • Implementacija novih civilizacijskih pojava u tradicionalne hrvatske vrijednosti u skladu s kršćanskom tradicijom hrvatskog naroda i idealima proisteklim iz Domovinskog rata, nasuprot totalitarizmu i jednoumlju.
  • Zaštita i očuvanje hrvatskog naroda i države s ishodištem u njenoj tisućljetnoj povijesti i borbi za opstojnost hrvatskog naroda i države, te očuvanje i njegovanje povijesne tradicije iz ratne povjesti Hrvatske države i hrvatskog naroda.
  • Poticanje i angažman oko razvoja vojne edukacije i obuke mladeži u vojnim vještinama i umijeću ratovanja.
  • Otkrivanje i rasvjetljavanje hrvatske povijesti na temelju činjenica i dokaza.
  • Okupljanje, zaštita, promicanje, razvitak i unapređenja prava i interesa hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana koji časno obavljaju svoje dužnosti i zadaće u borbi za opći boljitak, samostalnost i potpunu suverenost Republiku Hrvatsku, bez obzira na stranačku, vjersku i nacionalnu pripadnost.