Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]
section-bd49416

O nama

Udruga Hrvatski Ratnik osnovana je u ožujku 2022. godine

Nastala je na aktivnostima građanske inicijative “Sad bi bilo DOSTA”.

Okuplja građane, obitelji, vjernike i druge zajednice – sve one koji promiču općeljudske vrijednosti – rodoljublje, vjeru i obitelj.

Uslijed razvlaštenja i otuđenja Naroda od Domovine, opće društvene dekadencije, bezdušne korupcije i kriminala pri najvišim institucijama uprave države, pravosuđa i zakonodavnih tijela, barbarskog postupanja prema uspomeni na sve poginule za slobodu i nezavisnost, progona aktivista, zviždača i boraca za ljudska prava te razbaštinjenjem naše djece i ugrozom zdravlja i života svih građana - skupina slobodomislećih pojedinaca, kategorički smo odlučili odbiti živjeti na takav način dalje. Vrijeme je da tom suludom razbojništvu zauvijek poručimo: Dosta!

Vrijeme je za novi Narodni pokret. Vrijeme je za ratnike. To prije svega znači - radnike.

Rad na stvarnim i istinskim promjenama sustava i društva. Rad za dobrobit čovjeka.

Na slavu Božju!

Ciljevi udruge

Udruga Hrvatski ratnik osnovana je u ožujku 2022. godine.
Ciljevi udruge su:
  • Unapređivanje kvalitete i standarda življenja hrvatskih ljudi.
  • Promicanje i zaštita tradicionalnih kršćanskih vrijednosti hrvatskog društva. 
  • Razvoj i promicanje politički odgovornog građanstva koje shvaća važnost aktivnog sudjelovanja u donošenju demokratskih odluka u svrhu unapređenja, kao i očuvanja temeljnih sloboda i prava svih ljudi građana RH. 
  • Poticanje i angažman u radu sa svim slojevima hrvatskog društva na učenju i odgoju svih, a osobito mladih, u upoznavanju hrvatske povjesti, identiteta i kulturne baštine,s posebnim naglaskom na očuvanje istine o Domovinskom ratu.
  • Implementacija novih civilizacijskih pojava u tradicionalne hrvatske vrijednosti u skladu s kršćanskom tradicijom hrvatskog naroda i idealima proisteklim iz Domovinskog rata, nasuprot totalitarizmu i jednoumlju.
  • Zaštita i očuvanje hrvatskog naroda i države s ishodištem u njenoj tisućljetnoj povijesti i borbi za opstojnost hrvatskog naroda i države, te očuvanje i njegovanje povijesne tradicije iz ratne povjesti Hrvatske države i hrvatskog naroda.
  • Poticanje i angažman oko razvoja vojne edukacije i obuke mladeži u vojnim vještinama i umijeću ratovanja.
  • Otkrivanje i rasvjetljavanje hrvatske povijesti na temelju činjenica i dokaza.
  • Okupljanje, zaštita, promicanje, razvitak i unapređenja prava i interesa hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana koji časno obavljaju svoje dužnosti i zadaće u borbi za opći boljitak, samostalnost i potpunu suverenost Republiku Hrvatsku, bez obzira na stranačku, vjersku i nacionalnu pripadnost.
section-f98bad3

Program udruge

  •   Osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih ljudi, s osobitim naglaskom na ranjive skupine hrvatskog društva.

  Pomoć oko uključivanja u psiho-socijalne programe i druge zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba ranjivih skupina društva s posebnim naglaskom na ratne vojne invalide, ratne veterane i njihove obitelji.

  Zaštita statusnih prava i interesa hrvatskih građana informiranjem istih o njihovim zakonskim pravima, i pružanje pomoći u ostvarivanju tih prava. 

  Zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu svih kategorija hrvatskog društva.

  Proučavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, predlaganje nadležnim tijelima mjera, te unapređenje zakonskih propisa za poboljšanje zdravstvenog, materijalnog i društvenog položaja svojih članova.

  Osiguranje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima društvenog života predlaganjem projekata i programa za ostvarivanje ciljeva Udruge.

  Organiziranje konferencija, okruglih stolova, tribina, predavanja, radionica s temama od interesa za ostvarivanja ciljeva Udruge.

  Okupljanje članstva na skupovima, komemoracijama i značajnim obljetnicama u svrhu očuvanja povijesnih tradicija, iznošenje istine o prošlosti i značajnim događajima.

  Pružanje socijalnih usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške, te humanitarni rad i pružanje humanitarne pomoći poradi poboljšanja kvalitete života i zdravlja svih hrvatskih ljudi, te pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba.

  Osmišljavanje, organizacija i provođenje edukacijskih sadržaja za zainteresirane građane s posebnim naglaskom na ranjive skupine, hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide, hrvatske ratne veterane i njihove obitelji, te uspostavljanje i održavanje suradnje sa stručnjacima i drugim građanima, institucijama i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te informiranje članstva i javnosti o problemima članova Udruge, i uključivanje članova Udruge u edukativne programe.

  Angažman u očuvanju povijesne tradicije viteških i ratničkih vještina hrvatskog naroda putem raznih aktivnosti, te edukacija i obuka mladeži u ratničkim vještinama.

  Predlaganje zakona i propisa za demografsku obnovu Republike Hrvatske, suradnja na ostvarivanju ciljeva za osiguranje povratka dijaspore u Republiku Hrvatsku, te integracija dijaspore u hrvatsko društvo.

  Razvijanje suradnje sa srodnim Udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

  Izdavanje glasila Udruge na službenim internetskim stranicama Udruge. 

  Izdavanje knjiga i časopisa iz područja djelatnosti Udruge sukladno posebnim propisima.

  Povezivanje i suradnja s ostalim akterima u svrhu unapređenja poslovanja udruge.

  Razvoj projekata za financiranje ciljeva Udruge od strane trećih osoba.

  Razvoj projekata za financiranje ciljeva Udruge iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nacionalnih i EU fondova i/ili inozemnih izvora.

Vaša podrška će nam pomoći