Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Program

•  Osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih ljudi, s osobitim naglaskom na ranjive skupine hrvatskog društva.

  Pomoć oko uključivanja u psiho-socijalne programe i druge zdravstvene aktivnosti poradi poboljšanja zdravstvenog stanja, eliminacije stresa i drugih zdravstvenih tegoba ranjivih skupina društva s posebnim naglaskom na ratne vojne invalide, ratne veterane i njihove obitelji.

  Zaštita statusnih prava i interesa hrvatskih građana informiranjem istih o njihovim zakonskim pravima, i pružanje pomoći u ostvarivanju tih prava. 

  Zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu svih kategorija hrvatskog društva.

  Proučavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, predlaganje nadležnim tijelima mjera, te unapređenje zakonskih propisa za poboljšanje zdravstvenog, materijalnog i društvenog položaja svojih članova.

  Osiguranje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima društvenog života predlaganjem projekata i programa za ostvarivanje ciljeva Udruge.

  Organiziranje konferencija, okruglih stolova, tribina, predavanja, radionica s temama od interesa za ostvarivanja ciljeva Udruge.

  Okupljanje članstva na skupovima, komemoracijama i značajnim obljetnicama u svrhu očuvanja povijesnih tradicija, iznošenje istine o prošlosti i značajnim događajima.

  Pružanje socijalnih usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške, te humanitarni rad i pružanje humanitarne pomoći poradi poboljšanja kvalitete života i zdravlja svih hrvatskih ljudi, te pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba.

  Osmišljavanje, organizacija i provođenje edukacijskih sadržaja za zainteresirane građane s posebnim naglaskom na ranjive skupine, hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide, hrvatske ratne veterane i njihove obitelji, te uspostavljanje i održavanje suradnje sa stručnjacima i drugim građanima, institucijama i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, te informiranje članstva i javnosti o problemima članova Udruge, i uključivanje članova Udruge u edukativne programe.

  Angažman u očuvanju povijesne tradicije viteških i ratničkih vještina hrvatskog naroda putem raznih aktivnosti, te edukacija i obuka mladeži u ratničkim vještinama.

  Predlaganje zakona i propisa za demografsku obnovu Republike Hrvatske, suradnja na ostvarivanju ciljeva za osiguranje povratka dijaspore u Republiku Hrvatsku, te integracija dijaspore u hrvatsko društvo.

  Razvijanje suradnje sa srodnim Udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

  Izdavanje glasila Udruge na službenim internetskim stranicama Udruge. 

  Izdavanje knjiga i časopisa iz područja djelatnosti Udruge sukladno posebnim propisima.

  Povezivanje i suradnja s ostalim akterima u svrhu unapređenja poslovanja udruge.

  Razvoj projekata za financiranje ciljeva Udruge od strane trećih osoba.

  Razvoj projekata za financiranje ciljeva Udruge iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nacionalnih i EU fondova i/ili inozemnih izvora.