Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

HOPS d.d. prevario državne revizore

Piše: Anđelko Jeličić

Državni ured za reviziju je obavio reviziju u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d. za 2020. godinu. Pored brojnih nepravilnosti u provedbi zakonskih odredbi u izvješću se posebno navodi da u postupku revizije „nisu obrazloženi razlozi korištenja službenih vozila 24 sata/dan, s obzirom na djelokrug rada, te nisu utvrđena ograničenja potrošnje goriva i drugih troškova“.

U izvješću je navedeno, da službena vozila 24 sata na dan može koristiti 35 zaposlenika HOPS-a temeljem Odluka Uprave od 2015. i 2019. godine. U Odlukama su navedeni nazivi radnih mjesta za zaposlenike koji mogu koristiti službene automobile 24 sata/dan i način obračuna primitka u naravi.

Na upit pojedinih medija o izvješću Državne revizije Uprava HOPS-a se očitovala na način da se određenim zaposlenicima dodjeljuje korištenje službenih vozila u privatne svrhe zbog prirode i vrste poslova radnog mjesta koje obavljaju unutar društva. Ovakva izjava je floskula jer od ukupnog broja prijeđenih kilometara svih vozila korisnika prava na korištenje službenog vozila 24 sata/dan 80% prijeđenih kilometara je korišteno u privatne svrhe (dolazak i odlazak na posao, popodnevne aktivnosti, odlazak na vikende i godišnji odmor). Nadalje, u odgovoru HOPS-a se navodi da prihvaćaju preporuke Državne revizije i da će se u dogovoru s Državnom revizijom utvrditi fiksni rokovi i plan provedbe preporuka. Do današnjeg dana Uprava HOPS-a nije uskladila Odluke o korištenju službenih vozila, a od revizije je prošlo više od 6 mjeseci.

Istina je voda duboka. U HOPS-u službena vozila u privatne svrhe 24 sata na dan, cijelu godinu i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora koristi preko 60 radnika. Za 35 radnika pravo korištenja je propisano Odlukama uprave, a ostali brojni rukovoditelji Službi, Odjela i razni uhljebi koriste službena vozila u privatne svrhe usmenim odobrenjem direktora organizacijskih jedinica i članova Uprave. Za period od 2015. – 2022. godine, samo s osnova korištenja službenih vozila u privatne svrhe za zaposlenike koji temeljem internih akata nemaju pravo koristiti službena vozila u privatne svrhe, HOPS je oštećen za milijunske iznose. Ovaj podatak je Uprava HOPS-a propustila predočiti Državnoj reviziji, ili Državna revizija nije bila zainteresirana za ovakve informacije.

Pored prava korištenja službenih vozila u privatne svrhe temeljem Odluka Uprave, sretnici imaju i pravo na primitak u naravi“ za korištenje službenog vozila 24 sata/dan. Primitak u naravi je dodatak na plaću zbog prava korištenja službenog vozila 24 sata/dan. Iz izvješća Državne revizije nije vidljivo koji model obračuna se koristi u HOPS-u. Bez obzira koji od više mogućih modela se koristiti u odnosu na porezne propise, jedan od modela je naknada u iznosu od 1% vrijednosti vozila iskazanog na računu. Prosječna vrijednost novonabavljenih vozila koje koriste sretnici iznosi cca 200.000 kuna, iz čega proizlazi da sretnici imaju pravo na mjesečni primitak u naravi u iznosu od 2.000 kuna. Gdje to ima, koristiš službeno vozilo u privatne svrhe, ne kupuješ vozilo, ne kupuješ gorivo, ne osiguravaš vozilo, ne održavaš vozilo i još mjesečno dobivaš iznos od 2.000 kuna, osim u HOPS-u, HEP-u i sličnim društvima u državnom vlasništvu.

Uz uvjet da svaki zaposlenik koji koristi službeno vozilo 24 sata/dan mjesečno prijeđe skromnih 1.500 km u privatne svrhe, samo za gorivo na godišnjoj razini HOPS mora platiti cca 1.500.000 kuna. A gdje su ostali troškovi održavanja vozila? Ima pojedinaca u HOPS-u koji svaki dan koristeći službeno vozilo u privatne svrhe, a da za to nemaju pravo, samo u svrhu dolaska i odlaska na posao prijeđu 160 kilometara x dana u mjesecu x mjeseci u godini, i dođe se do brojke od 38.720 km. U odnosu na prosječnu potrošnju i cijenu goriva odlazak i dolazak na posao radnika koji koristi vozilo u privatne svrhe HOPS na godišnjoj razini košta 63.000 kuna. Ima pojedinaca u HOPS-u koji imaju pravo na korištenje službenog vozila u privatne svrhe, a stanuju 150 m zračne linije od ureda, i svakodnevno službenim vozilom dolaze i odlaze do mjesta rada bez ikakvog srama.

Nakon spoznaje o nalazu Državne revizije portal bezcenzure.hr je u mjesecu kolovozu, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, službeno zatražio od HOPS-a odluke i akte vezano za pravo korištenja službenih vozila. Do današnjeg dana HOPS d.d. se nije očitovao na zahtjev. Toliko o transparentnosti i obvezi primjene zakonskih odredbi prava na pristup informacijama od strane Uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d..

Sva ova događanja odvijaju se u vremenu najteže financijske krize u kojoj je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. od svog nastajanja. Zbog nesposobne Uprave i Nadzornog odbora HOPS je prisiljen podizati kratkoročne pozajmice i kredite za plaće, prolongiraju se brojne investicije i upitna je mogućnost tekućeg održavanja elektroenergetskog sustava, ali za luksuz zvan službena vozila u privatne svrhe novca mora biti.

Nadzorni odbor nije u mogućnosti spriječiti rastrošnost i bahatost Uprave HOPS-a iz razloga što je većina članova Nadzornog odbora iz HEP d.d.. Svi članovi nadzornog odbora iz HEP d.d. također koriste službena vozila HEP-a u privatne svrhe 24 sata/dan. U HEP-u se kao i u HOPS-u koriste službena vozila u privatne svrhe u višestruko većem omjeru u odnosu na broj zaposlenika.

HOPS d.d. svoje prihode većim dijelom ostvaruje kroz mrežarinu prikazanu u cijeni KWh električne energije koju građani plaćaju kroz mjesečne rate potrošnje električne energije. Dok građani moraju strepiti hoće li prijeći utvrđeni iznos od 250 kWh, hoće li im obračun biti po cijeni od 59 Eura, ili ako prijeđu utvrđeni iznos 89 Eura za MWh, bahata i socijalno neosjetljiva Uprava HOPS-a ne mari za to.

Dok HEP i HOPS imaju ovakve uprave i nadzorne odbore, bez obzira što Državna revizija utvrdi i što mediji napišu, sav luksuz koji su zamislili bit će ostvaren i plaćen od strane građana kroz cijenu kWh električne energije na način da će Vlada svojom odlukom povećati cijenu kWh električne energije.

U izvješću Državne revizije navodi se da odgovorne osobe nisu obrazložile razloge korištenja službenih vozila 24 sata/dan s obzirom na djelokrug rada, te nisu utvrđena ograničenja potrošnje goriva i drugih troškova. Odgovorne osobe HOPS-a nemaju nikakav argument da bi opravdale odluke o korištenju službenih vozila 24 sata/dan i zato ne mogu ništa opravdati. Ima li u izvješću Državne revizije elemenata kaznenog djela? Vidjet će se hoće li Ured Državne revizije dostaviti izvješće o provedenoj reviziji nadležnim državnim tijelima. Živimo u nadi u interesu svih nas. Ovaj tekst može biti i osnova za novu reviziju za korištenje službenih automobila u periodu od 2015. – 2022. godine.

Udruga Hrvatski Ratnik

Bez komentara
Ostavite vaš komentar