Hrvatski Ratnik nikoga ne mrzi i ne psuje Boga ni svetinje
https://t.me/hrvatskiratnik [email protected]

Prva izvanredna skupština Udruge Hrvatski Ratnik

Piše: Miro Perković

Dana 9. kolovoza 2022. godine s početkom u 19 sati u Sesvetama je održana prva izvanredna Skupština Udruge Hrvatski Ratnik čiji zapisnik prenosimo u cijelosti. Tehnički dio je trajao do 20 sati, a nakon toga smo imali otvorenu raspravu i ugodno druženje čak i iza 23 sata. U biti, najuporniji su se razišli u 23 i 30.

Na Skupštinu su pozvani svi članovi Udruge putem e-maila, a odazvalo se svega nas četiri više od trideset, među kojima i nekolicina naših članova iz Dalmacije, Primorja i Slavonije. Imali smo i nove članove koji su taj dan potpisali pristupnice. Pretpostavljam da je puno članova po odmorima dok neki moguće niti ne čitaju mailove, a ovo je i tako bio više-manje tehnički posao koji smo morali obaviti po sili zakona. Uglavnom, svima su poslani pozivi 16 dana prije sazvane Skupštine. Između ostalog, podijelili smo i iskaznice Udruge prisutnim članovima koji su platili članarinu, a onima koji nisu bili prisutni smo iste poslali putem pošte na kućne adrese. U slobodnom govoru, nakon tehničkog dijela Skupštine, je bilo dosta novih informacija i izvrsnih zapažanja članova Udruge, a rekao bih i konstruktivnih prijedloga. Kako bilo, svaki put čujemo i naučimo nešto novo, što hoće reći da postajemo mudriji.

U nastavku je prijepis zapisnika Skupštine:  

Z A P I S N I K

prve izvanredne skupštine UDRUGE HRVATSKI RATNIK održane 09. kolovoza 2022. godine u Sesvetama, Trg D. Domjanića 6, Plava dvorana s početkom u 18 i 30 sati. Kako nismo imali potreban broj prisutnih redovnih članova Udruge, sukladno čl. 28 Statuta Udruge, odgodili smo početak rada za pola sata, te smo Skupštinu započeli u 19 sati. Skupštini nazoči 30 redovnih i 4 podupiruća člana Udruge. Skupštinu vodi radno predsjedništvo Udruge kojeg čini predsjednik Udruge Gordan Šebalj, dopredsjednik Udruge Franjo Miroslav Perković i likvidator i v.d. tajnika Udruge Jure Modrić. Predsjedavajući Skupštine Franjo Miroslav Perković predlaže slijedeće točke

DNEVNOG REDA 

 1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda,
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika Skupštine,
 3. Kratko obraćanje predsjednika Udruge prisutnim članovima Skupštine,
 4. Razrješenja i imenovanja u tijela Udruge,
 5. Prijedlog dopune članka 39. statuta Udruge,
 6. Izbor dva redovna člana u Izvršni odbor Udruge,
 7. Slobodni govori sudionika Skupštine – razno. 
 1. Nakon predstavljanja dnevnog reda, sukladno čl. 28 Statuta Udruge, Skupština ima kvorum i dizanjem ruku je jednoglasno usvojila dnevni red rada Skupštine.
 1. Po usvajanju dnevnog reda za zapisničara je izabran Jure Modrić, za ovjerovitelje zapisnika su izabrani Ivana Šain i Antonio Galinac.
 1. Potom je predsjedavajući dao riječ predsjedniku Udruge Gordanu Šebalju koji je kratko pozdravio nazočne članove Udruge i pojasnio razloge saziva ove izvanredne Skupštine.
 1. Nakon obraćanja predsjednika Udruge krenulo se s 4. točkom dnevnog reda – glasovanje o zahtjevima za razrješenja, i imenovanjima u tijela Udruge. Predsjedavajući je pred Skupštinom pročitao pisma Marina Bolteka, Mateja Planinića i Lovre Sorića s njihovim razlozima za razrješenje i ispis iz članstva, te se potom krenulo na glasovanje:
 • Postupajući po pisanom zahtjevu Marina Bolteka za razrješenje s dužnosti dopredsjednika Udruge i brisanje iz članstva Udruge, Skupština je jednoglasno prihvatila razrješenje s dužnosti i brisanje iz članstva Udruge Marina Bolteka. Razrješenje s dužnosti i brisanje iz članstva Udruge stupa na snagu s današnjim danom.
 • Postupajući po pisanom zahtjevu Mateja Planinića za razrješenje s dužnosti člana Časnog suda Udruge i brisanje iz članstva Udruge, Skupština je jednoglasno prihvatila razrješenje s dužnosti i brisanje iz članstva Udruge Mateja Planinića. Razrješenje s dužnosti i brisanje iz članstva Udruge stupa na snagu s današnjim danom.
 • Postupajući po zahtjevu Lovre Sorića za razrješenje s dužnosti pomoćnika tajnika za knjigovodstvo i brisanje iz članstva Udruge, Skupština je jednoglasno prihvatila razrješenje s dužnosti i brisanje iz članstva Udruge Lovre Sorića. Razrješenje s dužnosti i brisanje iz članstva Udruge stupa na snagu s današnjim danom.
 • Nakon toga je Skupština na zahtjev Izvršnog odbora, a poradi privatnih obveza dosadašnjeg glavnog tajnika Udruge koje nisu spojive s dužnošću koju bi trebao obnašati, jednoglasno s mjesta glavnog tajnika Udruge razriješila Zlatka Lukeža. Razrješenje s dužnosti stupa na snagu s današnjim danom.

Potom je uslijedila rasprava s prijedlozima za izbor, te izbor novih dužnosnika Udruge:

 • Na prijedlog članova Udruge na dužnost dopredsjednika Udruge, jednoglasno je izabran Nenad Devčić iz Rijeke, s petogodišnjim mandatom u trajanju do 5. ožujka 2027.
 • Na prijedlog članova Udruge na dužnost člana Časnog suda jednoglasno je izabran Goran Svilanović iz Zagreba, s petogodišnjim mandatom u trajanju do 5. ožujka 2027.
 • Na prijedlog članova Udruge na dužnost pomoćnika tajnika za knjigovodstvo jednoglasno je izabran Christian Coltrane iz Dugog Sela, s petogodišnjim mandatom u trajanju do 5. ožujka 2027.
 • Na prijedlog članova Izvršnog odbora na dužnost glavnog tajnika Udruge jednoglasno je izabran Jure Modrić iz Sesveta, s petogodišnjim mandatom u trajanju do 5. ožujka 2027.
 1. Potom se prešlo na 5. točku dnevnog reda, prijedlog Izvršnog odbora za izmjenu članka 39. statuta Udruge na način da glasi:

Članak 39.

Izvršni odbor čine predsjednik, prvi dopredsjednik, tajnik i 4 člana Udruge koje bira Skupština. Članovi Izvršnog odbora većinom glasova sami biraju počasne članove koji imaju pravo sudjelovati u radu Izvršnog odbora bez prava glasa.

Prijedlog promjene članka 39. Statuta Udruge Skupština je jednoglasno usvojila.

 1. Nakon usvajanja promjene članka 39. Statuta Udruge prešlo se na Izbor dva nova redovna člana Izvršnog odbora Udruge:

Na prijedlog članova Udruge u Izvršni odbor Udruge su jednoglasno izabrani Nada Šikić iz Zagreba i Herman Vukušić iz Zagreba, s petogodišnjim mandatom u trajanju do 5. ožujka 2027.

 1. Radni dio Skupštine je završio u 20 sati, potom su počeli slobodni govori i rasprava sudionika Skupštine o raznim temama vezano za rad Udruge.

Skupština je zaključena u 22 sata

Sesvete: 9. kolovoza 2022.

Zapisničar: Jure Modrić         

Predsjedavajući Skupštine: Franjo Miroslav Perković

Ovjerovitelji zapisnika: Ivana Šain i Antonio Galinac

Udruga Hrvatski Ratnik

Bez komentara
Ostavite vaš komentar